Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

reportáže

reportáže > Vše už najednou sám/a nezvládnu, co teď? - Charitní pečovatelská služba

přidáno: 22.09.2017

Vše už najednou sám/a nezvládnu, co teď?

Tuto otázku si jednoho dne v seniorském věku nebo při zdravotní indispozici položí pravděpodobně každý z nás. Pro mnohé je ale velmi těžké, připustit si, že tomu tak je, že už nedokážeme přichystat oběd, nedojdeme bezpečně do obchodu, máme obavy z pádu při sprchování, nezvládneme pověsit prádlo a uklidit domácnost. Jde o chvilkový problém, spraví se to ještě nebo musím počítat, že to takto už bude nadále? Chci ale zůstat žít doma, doma, kde znám každý předmět, kout, kde mám svou rodinu, přátele a sousedy, které mohu kdykoliv požádat o pomoc. Ale jak to bude teď, když budu pomoc potřebovat už denně a trvale? Dcera je moc hodná, ale do práce dojíždí, vrací se večer a má vlastní rodinu, tu moc zatěžovat nechci.

Cestou k řešení této situace může být terénní pečovatelská služba. Jaký bude ale můj další život, když mi najednou bude do domu chodit někdo cizí? Jak se ke mně bude chovat?

Všechny tyto otázky a obavy jsou pochopitelné a přirozené. Čím jsme starší, tím hůře přijímáme změny, navíc např. zhoršená pohyblivost může náš život změnit od základů.

V takovou chvíli doporučuji zvolit registrovanou pečovatelskou službu. Informace o všech registrovaných službách získám zde: http://iregistr.mpsv.cz. A proč registrovanou? Registrace služby zaručuje, že daná sociální služba má nastavena svá pravidla pro poskytování kvalitní služby, která určuje zákon o sociálních službách. Taková služba podléhá kontrole Krajského úřadu, ve kterém působí, i Ministerstvu práce a sociálních věcí. Takové službě mohu předávat své připomínky, podněty a stížnosti a určená osoba se jimi musí zabývat.

A jak to bude probíhat, když si vyberu právě Charitní pečovatelskou službu, která v Kvasicích působí? Po telefonické domluvě na čísle 573 333 405 nebo 731 462 662 mě navštíví sociální pracovnice této služby. Při návštěvě uvítá přítomnost i mé dcery, lépe se tak dohodneme, s čím mi zvládne pomoci rodina, a co zajistí pečovatelky. Během asi hodinové návštěvy dohodneme, s čím a kdy mi budou pečovatelky pomáhat. Dozvím se, že ráno a dopoledne pečovatelky nejdříve zařazují pomoc klientům, kteří potřebují pomoci s výměnou pleny, provedením hygieny a podáním snídaně, dále pak oběda. Nákupy a úklidy provádí až následně. Pokud potřebuji recept u lékařky, pečovatelka se pro něj zastaví během ordinační doby a léky přinese, jakmile na to má prostor. Při odchodu sociální pracovnice mám podepsanou smlouvu s Charitní pečovatelskou službou a vím, že pečovatelka přijde v určité dny a v přibližnou hodinu. Musím přijmout, že se u mě pečovatelky budou zpravidla po týdnu střídat. Nejen proto, aby některé pečovatelky nebyly přetěžovány při náročnějších péčích, také aby si mohly vybírat dovolené, mohly se pravidelně rozvíjet a navštěvovat kurzy, ale také pro případ že onemocní. Každá pečovatelka je jiná, každá přinese do mého života odlišný pohled na život, všechny jsou ale profesionálky s dlouhodobou praxí v práci se seniory a zdravotně postiženými. Obdržím i jejich fotografie, ať vím, koho očekávat, a postupně si každá získá mou důvěru. Hlavně, než je všechny poznám, se při návštěvě prokazují jmenovkou a také dojíždějí autem s logem Charity. Díky jejich přístupu poznám, že není třeba se obávat říct si o pomoc. Klientů jako jsem já, mají ročně více než sto. Pro ně i jejich rodiny je pomoc pečovatelek z Charitní pečovatelské služby již běžnou součástí života.

Je pravdou, že v případě, kdy je náš klient odkázán dlouhodobě na lůžko, je třeba, aby mu byl někdo z blízkých k ruce. Charitní pečovatelská služba však může docházet i několikrát denně, abychom celkovou péči rodině ulehčili, případně zajistili dohled po dobu, kdy si pečující zajde vyřídit své osobní záležitosti. Součástí naší práce je také poradenství ohledně vyřízení např. příspěvku na péči a potřebných kompenzačních pomůcek. Denně vidíme, jak je práce rodinného pečujícího náročná, proto se jim snažíme ulehčit situaci i možností účasti na svépomocné skupině 1x měsíčně v Kroměříži. Od takto pečujících následně často slýcháme: „Doufám, že Vás nikdy nebudu potřebovat“. Když zjišťujeme, jak to myslí, zda nebyli s naší pomocí spokojeni, dozvídáme se, že jim naše pomoc obrovsky ulevila a pomohla překonat těžké životní období, avšak oni by rádi zůstali soběstační do konce života. Ano, to je přání určitě nás všech, ovšem realita je zpravidla jiná a proto buďme rádi za existenci terénních pečovatelských služeb, které nám pomohou zachovat nebo prodloužit život doma.

Mgr. Romana Hejdová, vedoucí Charitní pečovatelské služby

 

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Trénování paměti - Mariánsko - Alžbětínské společenství v Kvasicích
hlášeno: 21.02.2019
Zájezd do Brna na výstavu Titanic - Kulturní komise
hlášeno: 21.02.2019
Soukromý prodejce pan Křapa
hlášeno: 21.02.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.3.2019
hlášeno: 18.02.2019
Oznámení - MUDr. Bláhová a Bedřichová
hlášeno: 18.02.2019

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 17
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek