Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

aktuality

aktuality > Upozornění na stavební práce na pozemních komunikacích v Kroměříži

přidáno: 05.05.2014

Ve II. a III. čtvrtletí letošního roku budou v Kroměříži probíhat stavební práce na pozemních komunikacích, které částečně omezí dopravu.

Jedná se především o tyto akce: 

Stavba: Silnice II/367 Kroměříž – Kotojedy

Jedná se o rekonstrukci silnice II/367 včetně zabudování přeložek kabelů, nové kanalizace, nových chodníků a vjezdů k nemovitostem a výstavba nové okružní křižovatky v místní části Kotojedy. Investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a město Kroměříž. Zhotovitelem je firma PORR a.s. Stavební úpravy budou probíhat v termínu od 15. 4. do 31. 9. 2014. V době od 15. 5. do 31. 8. 2014 bude úplná uzavírka silnice II/367 – tj. průjezd místní částí Kotojedy, od benzínové stanice ke stávající křižovatce na Trávník, Těšnovice, Vážany. Rekonstrukce vozovky se bude provádět po polovinách a bude umožněn vjezd pouze vozidlům záchranné služby. Upravovaná křižovatka Trávník, Těšnovice, Vážany bude po celou dobu stavebních úprav na základě dopravního značení průjezdná.  Objízdná trasa silnice II/367 bude dopravně značená a povede přes město Kroměříž, po silnici II/432 a II/3634 přes místní část Vážany. V době rekonstrukce bude přemístěna autobusová zastávka (v blízkosti nově zřizované okružní křižovatky směrem na Vážany). 

Stavba: Oprava kanalizační stoky a šachty v křižovatce Obvodová - Kotojedská

Jedná se o opravu soutokové kanalizační šachty č. 144, umístěné v křižovatce Obvodová – Kotojedská. Kanalizační šachta je v havarijním stavu a oprava je již nevyhnutelná. Oprava je velmi náročná vzhledem k tomu, že je umístěna na velmi frekventované křižovatce, navíc v hloubce více jak 10 m. Součástí je i přeložka zásobovacího řadu vody, který prochází místem opravy. Investorem je firma Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Stavební úpravy budou probíhat v termínu od 2. 6. do 31. 7.2014. Po celou dobu stavebních prací bude doprava vedena po objízdné trase ulicí Spáčilovou a Obvodovou. Trasa autobusu městské dopravy zůstane nezměněna. 

Stavba: Přechod pro chodce Mánesova - Jiráskova

Jedná se o provedení bezpečného přechodu pro chodce při přecházení frekventované Kotojedské ulice. Investorem akce je město Kroměříž. Zhotovitelem Kroměřížské technické služby, s.r.o. Stavební práce budou probíhat  v termínu 15. 5. do 30. 6. 2014 za plného provozu, pouze s dopravním značením.

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Prodej ovoce a zeleniny - Zelenina Juvita
hlášeno: 02.06.2020
Oranžové hřiště opět v provozu
hlášeno: 01.06.2020
Nalezen pes
hlášeno: 01.06.2020
Zápis stavu vodoměrů - VaK
hlášeno: 01.06.2020
Prodej kohoutů a kuřic - Drůběžárna Prace
hlášeno: 29.05.2020

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 48
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek