Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

aktuality

aktuality > Informace k vyhlášce obce Kvasice č.2/2007, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

přidáno: 16.01.2008

Vyhláška obec Kvasice č.2/2007, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství je právní norma, která byla vydána subjektem oprávněným, a proto je právně závazná pro všechny subjekty, čímž je myšleno pro všechny fyzické osoby, které jsou majiteli či držiteli či průvodci psa.

Vydání a existence takové právní normy je prvním předpokladem, aby na tomto úseku byl v obci dodržován veřejný pořádek. Tímto právním aktem však ještě není právo zcela ochráněno, neboť aby právní norma splnila účel, musí být tzv. vynutitelná. Za tím účelem je nezbytná existence orgánu, který bude bdít na dodržování právních předpisů v obci. Může to být Městská police nebo Policie ČR. Pokud takovéto subjekty nejsou v obci zřízeny, je možno, aby každý občan, který zjistí, že došlo k porušení vyhlášky obce, učinil oznámení o přestupku Komisi k projednávání přestupků obce Kvasice, která je ze zákona oprávněna projednávat přestupky na tomto úseku.

Oznámení musí obsahovat datum, čas a místo spáchání přestupku, pojmenování pachatele přestupku a popis způsobu, jakým ke spáchání přestupku došlo. Je možno i pořídit fotodokumentaci.

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení, při kterém se postupuje podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, což je obecný předpis a dále podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, což je specielní právní předpis. Na základě těchto zákonů se v přestupkovém řízení postupuje podle základních zásad a principů. Jedním z takových principů je také presumpce neviny, tzn. že vina musí být pachateli nepochybně prokázána na základě provedených důkazů, jinak nelze v dané věci rozhodnout o vině potencionálního pachatele přestupku. V praxi to znamená, že oznamovatel musí být připraven a srozuměn s přizváním k řízení, aby ve věci vypovídal jako svědek.

Tedy chce-li mít občan ve své obci klid a pořádek, musí unést díl své odpovědnosti za jeho dodržování.

 

Josef Tinka

předseda Komise k projednávání přestupků

obce Kvasice

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Jednota Kvasice oznamuje
hlášeno: 29.05.2020
Prodej kohoutů a kuřic - Drůběžárna Prace
hlášeno: 29.05.2020
Prodej ovoce a zeleniny - pan Křapa
hlášeno: 28.05.2020
Obec Kvasice žádá občany bydlící v ulici Družstevní
hlášeno: 22.05.2020
Jednota oznamuje
hlášeno: 14.05.2020

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 51
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek