Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

Informace obecního úřadu

Změna v kácení dřevin rostoucích mino les

vyvěšeno: 19.1.2015

Od listopadu 2014 se mění vyhláška č.189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č.222/2014 Sb., ve které se mění podmínky pro kácení stromů. Nová vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí možnost kácet ovocné stromy ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin, které v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku, zlepšování mikroklimatu. Mezi společenské funkce patří také estetika, zastínění, optické oddělení, architektonické ztvárnění zahrady atp. Je tedy hlavně ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem a nedocházelo ke značnému úbytku zeleně. O povolení pokácet neovocné stromy bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody ( obecní úřad ), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm. Pro lepší představu 80 cm obvodu je asi 26 cm v průměru. Správní úkon nestojí žadatele ani korunu, správní orgán do 30 dnů vydá rozhodnutí. Roman Berdník, OÚ Kvasice

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek