Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

organizace, spolky a sport > Český zahrádkářský svaz Kvasice

 

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Kvasice patří k nejstarším zájmovým spolkům v obci Kvasice. K 1.1.2013 je v organizaci celkem 40 členů.

 

 

Výbor:

Předseda: Václav Mucha

Jednatel: ing.Zdeněk Onderka

Pokladník: Emil Pospíšil

Členové výboru: Eliška Bartůsková

Marie Gregorová

 

 

Hodnocení činnosti za rok 2012:

 • zajištění sadbových brambor pro naše členy i ostatní obyvatele Kvasic a okolí. Objednali jsme a vydali více než 22 q sadbových brambor v 7 druzích, žlutých i červených. Úroda byla v loňském roce dobrá a s kvalitou brambor byli pěstitelé také většinou spokojeni.
 • uspořádali jsme ve spolupráci s Mysliveckým sdružením  již 8.ročník "Koštu pálenek"
 • zúčastnili jsme se Okresní výstavy ovoce a zeleniny v Kroměříži
 • uspořádali jsme soutěž "O nejlepší květinovou výzdobu oken a předzahrádek v naší obci.
 • naše ZO uspořádala, tak jako každý rok, zájezdy na divadelní představení v rámci předplatného do Městského divadla ve Zlíně a na Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše. Přípravu a zajišťování těchto akcí má na starosti paní Jana Čermáková.
 • v září jsme spolupracovali při pořádání Okresní výstavy ovoce a zeleniny, která se konala v Základní škole ve Zborovicích. Výstava byla velmi zdařilá a ukázala nejlepší výpěstky zahrádkářů z celého okresu
 • naši členové - Ing.Jana Doležalová a Václav Mucha jako členové kulturní komise spolupracují s Obecním úřadem při pořádání kulturních a poznávacích zájezdů pro důchodce našeho městečka. Zájezdy jsou většinou plně obsazeny a mezi účastníky se těší značné oblibě
 • při významných výročích našich členů předáváme jubilantům květinové a věcné dary jako projev poděkování za jejich práci

Poděkování patří zastupitelům a vedení obce, bez jejich pomoci a finančnímu přispění bychom tyto akce nemohli pořádat.

Závěrečné poděkování patří všem členům ZO ČZS, ale též ostatním občanům za jejich práci při zvelebování okolí svých domků a bytů a chtěl bych všem popřát hodně zdraví a radosti z výpěstků na svých zahrádkách.

Václav Mucha , předseda ZO ČZS Kvasice

 

Úkoly na rok 2013

 • zajistit pro členy i ostatní obyvatele Kvasic sadbové brambory

 • uspořádat 9.ročník "Koštu pálenek"

 • spolupracovat s MŠ a ZŠ Kvasice

 • ve spolupráci s OÚ Kvasice pomáhat v ošetřování a prořezávání přestárlých stromů a náletových dřevin

 • pokračovat v pořádání zájezdů na divadelní představení a Vánoční koncert

 • uspořádat a vyhodnotit soutěž "O nejkrásnější výzdobu oken a předzahrádek

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 47
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek