Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

firmy, služby > Charitní pečovatelská služba - středisko Kvasice

Co nabízíme

 

Pravidelnou pomoc pečovatelky v domácnosti seniorů či osob se zdravotním postižením nad 27 let. Pomůžeme s provedením hygieny (v koupelně i na lůžku), polohováním i pohybem v domácnosti, podáním jídla či dovozem oběda, doprovodem k lékaři či na úřad, ostříháním nehtů, nákupem, vyzvednutím receptů u lékaře, pochůzkou do lékárny, udržováním domácnosti (úklid, praní, žehlení).

Setkávání pečujících osob 1x měsíčně v rámci svépomocné skupiny na středisku v Kroměříži.

Kdy nás kontaktovat

Pokud se blíží např. propuštění Vašeho blízkého z nemocnice, zhoršil se jeho zdravotní stav natolik, že nezvládne běžné denní činnosti v domácnosti. Rodina potřebuje během dne pomoci s péčí. Senior si přeje nadále žít s dopomocí doma.

Sídlo střediska

Nám. A. Dohnala 25 (komunál), 768 21 Kvasice

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Romana Hejdová. – vedoucí

573 333 405, 731 462 662

Pavlína Oulehlová, DiS. – sociální pracovnice (sjednání nové smlouvy)

573 333 405, 734 237 839

Adresa: Malý Val 1552, 767 01 Kroměříž

E-mail: pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz

Www: www.kromeriz.charita.cz

Kdo je přímým nadřízeným

Mgr. Anna Valachová, DiS. – ředitelka Oblastní charity Kroměříž

Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Telefon, mobil: 573 343 648, 731 104 267

E-mail: reditel@kromeriz.charita.cz

Www: www.kromeriz.charita.cz

Provozní doba

PO – PÁ 7:00 – 15:30

Jaké je naše poslání

Charitní pečovatelská služba pečuje o seniory a osoby se zdravotním postižením nad 27 let, kteří jsou rozhodnuti zůstat ve své domácnosti i přes zhoršenou soběstačnost. Jejich rozhodnutí podporujeme péčí o osobu samotnou i její domácnost. Péči poskytujeme přímo v domácnostech uživatelů (na území města Kroměříže, v obci Kvasice a blízkém okolí). Celkovou koupel můžeme provést i na středisku osobní hygieny v Kvasicích. Mimo základní péči nabízíme nadstandardní úkon Nácvik pohybových dovedností s cílem zachovat či zlepšit stávající fyzické schopnosti.

Jsme registrovanou sociální službou s více než 20tiletou historií a zkušenostmi v oblasti pečování. Proto svou pozornost zaměřujeme i na pečující členy domácnosti pořádáním setkání svépomocné skupiny. Naší podstatnou předností je také návaznost na další sociální a zdravotní služby, poskytované Oblastní charitou Kroměříž. To vše, spolu se zaměřením na duchovní potřeby, se výrazně podílí na komplexnosti poskytované péče.

Cíle služby:

 1. Profesionální pomocí přispívat k tomu, aby naši uživatelé mohli žít ve svých domácnostech, co nejdéle to zvládnou.
 2. Přispívat k zachování stávajícího způsobu života uživatele a dosavadních vazeb na rodinu, vrstevníky, sousedy atd.
 3. Trvalým rozvojem služby podporovat péči v domácnosti.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením nad 27 let věku.

Principy poskytování sociální služby

 • princip individuálního přístupu - s uživatelem pracujeme podle jeho individuálních dovedností, schopností a potřeb s důrazem na zachování maximální možné míry soběstačnosti, respektujeme jedinečnost každého uživatele;
 • princip svobodné vůle a zachování vlastní autonomie uživatele - o průběhu péče rozhoduje uživatel, od personálu může dostat pouze doporučení, nejsou mu vnucovány žádné názory a postoje personálu;
 • princip rovnosti - služby jsou poskytovány všem bez rozdílu rasy, pohlaví, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace;
 • princip důvěrnosti - veškerá sdělení uživatelů a informace o nich jsou důvěrná;
 • princip zachování lidské důstojnosti - naším postojem podporujeme postavení seniorů a osob se zdravotním postižením v našem okolí, hájíme jejich zájmy a práva; prezentujeme naši práci jako profesionální prestižní zaměstnání, o uživatelích se nevyjadřujeme hanlivě.

 

CENÍK ÚHRAD CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

s účinností od 1. 6. 2017

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

ÚHRADA

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120,- Kč

za hodinu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,- Kč

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,- Kč

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,- Kč

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

120,- Kč

za hodinu

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,- Kč

Pomoc při použití WC

120,- Kč

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Dovoz nebo donáška jídla

25,- Kč

za úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč

za hodinu

Příprava a podání jídla a pití

120,- Kč

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Běžný úklid a údržba domácnosti

120,- Kč

za hodinu

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

130,- Kč

Donáška vody

120,- Kč

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

130,- Kč

Běžné nákupy a pochůzky

120,- Kč

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

115,- Kč

za úkon

Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

70,- Kč

za kg

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

70,- Kč

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

130,- Kč

za hodinu


 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

ÚHRADA

Nácvik pohybových dovedností

170,- Kč

za hodinu

Dohled nad dospělým občanem

150,- Kč

za hodinu

Pronájem termojídlonosiče

40,- Kč

za měsíc

Použití pomůcky ve vybavení poskytovatele (zvedák do vany, sedačka na vanu, bazének na mytí vlasů atd.)

30,- Kč

za 1 použití

Vytisknutí jídelníčku

2,- Kč

za 1 výtisk

Jednorázové zapůjčení jídlonosiče

10,- Kč

za úkon


 • Fakultativní úkony nelze poskytovat samostatně bez pravidelného čerpání základních činností.
 • Výše úhrady se vypočítává podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů zaokrouhleného na 5 minut.
 
 
ČAS NEZBYTNÝ K ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI

ÚHRADA

V Kroměříži a Kvasicích (15 minut z 120,- Kč)

30,- Kč

za návštěvu

 Mimo Kroměříž a Kvasice (25 minut z 120,- Kč)

50,- Kč

za návštěvu

 
 
 •  Úhrada za úkony je stanovena dle vyhlášky 389/2013 Sb. kterou se mění prováděcí vyhláška 505/2006 Sb. k Zákonu o sociálních službách.

 • Celková úhrada za služby obsahuje provedené základní činnosti + provedené fakultativní činnosti + čas nezbytný k zajištění činností (příprava pracovníka ke každé návštěvě - studium dokumentace, příprava pomůcek, cesta k uživateli). Čas nezbytný k zajištění činností se počítá jednou ke každé návštěvě u uživatele mimo úkony, které jsou účtovány s jinou než hodinovou sazbou (návštěvy spojené s dovozem oběda, velký nákup, praní a žehlení).
 

Tato změny nabývá účinnosti dnem: 1. 6. 2017

Vedoucí Charitní pečovatelské služby: Mgr. Romana Hejdová

Tel.: 573 333 405, mob.: 731 462 662

E-mail: pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz

 

 

Schválil statutární zástupce Oblastní charity Kroměříž: Mgr. Anna Valachová, DiS., ředitelka.

 

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 47
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek